دوره های آموزش انگلیسی

مکان مدرسه
نوع کلاس
مناسب برای
suitable for filter
سطح دوره
Course level filter
نوع دوره
Study field filter
مهارتهای مد نظر دوره
Skills used in the course filter
89

دوره Smart Kids

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
QQEnglish_logo
11talk-course-englishfact (9)

دوره Let’s Go

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (14)

دوره انگلیسی تجاری

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
11talk_text_only1-1
5657

دوره Callan For Business

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
45457

دوره Callan for Kids

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
QQEnglish_logo
11talk-course-englishfact (18)

دوره Job Interview

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (16)

دوره Let’s Discuss

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (17)

دوره Let’s Talk

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
11talk_text_only1-1
6

دوره Speech Improvement

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
766

دوره QQE Basic

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
QQEnglish_logo
8

دوره Callan Method

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
99

دوره - Travel English

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
45644

دوره Topic Conversation

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
6976

دوره News Alert

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
rems book

دوره R.E.M.S

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
business english book

دوره انگلیسی تجاری

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
r3

دوره AC Advanced Vocabulary

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط
Classlive_logo300_84
r5

دوره AC Active Listening

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
Classlive_logo300_84
r7

دوره AC Pronunciation

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
r1

دوره AC Grammar For Communication

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
classlive-courses- (3)

دوره AC Conversation

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
r6

دوره AC Survival English

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
11talk-course-englishfact (1)

دوره آیلتس

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
11talk_text_only1-1
classlive-courses- (10)

دوره آیلتس

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره, کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
Untitled-1 (2)

دوره آیلتس

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
QQEnglish_logo
11talk-course-englishfact (12)

دوره Let’s go Phonic

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (19)

دوره News English

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (20)

دوره Free Talk

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
11talk_text_only1-1
11talk-course-englishfact (10)

دوره Let’s Chat

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
11talk_text_only1-1
r10

دوره CL Comprehensive

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره, کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
کودکان, نوجوانان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
r4

دوره AC Advanced Reading​

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
r11

دوره Global Skill

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84
5

دوره Daily English

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
خصوصی تک‌نفره
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط
QQEnglish_logo
r8

دوره AC Presentation

(کلاس آنلاین)
نوع کلاس:
کلاس گروهی کوچک
مناسب‌ برای:
بزرگسالان
سطح دوره:
مبتدی, متوسط, پیشرفته
Classlive_logo300_84

If you do not have time, turn the site…

With this golden opportunity, you can participate in a free class to have the right choice with full knowledge of the quality of classes, courses, and professors.

فرم زیر را کامل کنید!

یک کلاس رایگان دریافت کنید

تا با آگاهی کامل از کیفیت کلاس‌ها، دوره‌ها و اساتید، انتخاب درستی داشته باشید.